Rakstiskā tulkošana - profesionālā maģistra studiju programma

Programma dod iespēju radošā mācību un zinātniskajā darbā apgūt tulkotāja profesijai nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas. Programmā studenti apgūst teorētiskos un praktiskos tulkošanas kursus, iemācās strādāt ar dažādiem tulkošanas rīkiem un programmām. Studentiem ir iespēja tikties ar nozares profesionāļiem un diskutēt par aktuālām tulkošanas problēmām.

Profesionālā maģistra studiju programma Rakstiskā tulkošana  ir saņēmusi EMT –  Eiropas Tulkošanas maģistra programmu tīkla – kvalitātes zīmi. Programmai ir plaši sakari ar starptautiskiem un vietējiem darba devējiem, kas nodrošina labākajiem programmas studentiem prakses vietas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Apakšprogrammas: 

  • angļu/latviešu/angļu;
  • franču/angļu/latviešu;
  • angļu/latviešu/krievu;
  • vācu/latviešu/vācu

Programmas direktore

1. gads – terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem, tulkošanas teorija, latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem, specializēto tekstu tulkošana, kultūras aspekti tulkošanā, rediģēšana tulkotājiem u.c.

2. gads – juridisko tekstu tulkošana, biznesa tekstu tulkošana, medicīnas tekstu tulkošana, filmu un reklāmu tulkošana, starpkultūru projekti, tulkošanas prakse u.c.

Absolventiem ir iespēja strādāt par tulkotāju valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs, kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt par ārštata tulkotāju.

Renāte Punka, Jāņa Rozes apgāda izpilddirektore

Studiju programma nostiprināja manu izpratni par tulkošanas pamatprincipiem, ko varu izmantot dažādi – izvirzot prasības tulkotājiem, ar kuriem mūsu izdevniecība sadarbojas dažādu grāmatu tulkošanā; nosakot kritērijus iesniegto tekstu izvērtēšanai un rediģēšanai, lai tie iespējami adekvāti atbilstu oriģinālam; pašai tulkojot gan daiļliteratūru, gan uzziņu literatūru; diskutējot ar kolēģiem par tulkošanas kvalitāti Latvijā. Studijas bija interesantas un daudzveidīgas, piedāvāja iespējas radoši izpausties. Pašreizējie studenti mēdz pie mums nākt praksē, tāpēc varu droši apgalvot, ka tā tas ir arī šobrīd.

pilna laika klātiene - 2 gadi

2019. rudens semestrī maksas vietas - 15. Studiju maksa gadā - 2000 EUR

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas - 20

Profesionālais maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula:
iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas:

1) angļu/latviešu/angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);

2)vācu/latviešu/vācu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);

3) franču/angļu/latviešu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);

4) angļu/latviešu/krievu (tulkošanas pamatvaloda – krievu jāzina dzimtās valodas līmenī).

Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

Programmas mājaslapa