Āzijas studijas - bakalaura studiju programma

Mūsdienās studēt vienu no Āzijas valodām un kultūrām nozīmē piederēt nākotnes pasaulei. Šodien visātrāk augošās ekonomikas atrodas Āzijas kontinenta Klusā okeāna piekrastē. Tās ir Ķīna, Japāna, Koreja, Indonēzija, Singapūra, Malaizija u.c. zemes.

Austrumu valodu studijas nav iespējamas bez attiecīgā reģiona vēstures un kultūras zināšanām. Taču Ausrumu puslodes cilvēki domā pavisam atšķirīgi, un, lai šo domāšanu izprastu, ir vajadzīga attiecīga izglītība. Ne velti Austrumu valodu tulkus sauc īpašā vārdā – par “dragomaniem”. Iemesls vienkāršs – viņi tulko jēdzienos: no austrumu jēdzieniem uz Eiropas jēdzieniem, un otrādi.

Bakalaura programmā liels uzsvars ir uz valodas mācīšanu un ar izvēlēto valodu saistītās kultūras izpēti. Valodas apguvi sekmē programmā iesaistītie ārzemju mācībspēki, kuri māca savu dzimto valodu.

Āzijas studiju BSP veido trīs apakšprogrammas:

  • Tuvo Austrumu studijas: arābu vai turku valoda un Tuvo Austrumu reģiona studijas;
  • Sinoloģija: ķīniešu vai korejiešu valoda un Austrumāzijas reģiona studijas;
  • Japānas studijas: japāņu valoda un Japānas studijas.

Programmas direktors

Ieskats programmā īstenotajos kursos:
Filozofijas pamati; Ievads antropoloģijā; Ievads valodniecībā; Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā; Arābu civilizācijas vēsture; Ķīnas civilizācija un vēsture; Japānas kultūras un civilizācijas vēsture; Dienvidu un Dienvidaustrumāzijas kultūrvēsture; Ķīnas senlaiku vēsture; Āzijas literatūra un kultūra; Ķīnas tradicionālā filozofija; Japānas sabiedrība; Japāņu, arābu, turku un korejiešu valoda un to literatūra u.c.

Sadarbības projektu un Erasmus programmas ietvaros ir iespēja daļu programmas apgūt citās universitātēs, piedalīties Erasmus+ un studiju apmaiņas programmās ar Japānas, Ķīnas, Dienvidkorejas un citām universitātēm. Āzijas studiju BSP studentiem ir iespēja pieteikties mācību stipendijām Japānas, ĶTR, Taivānas, Dienvidkorejas, Turcijas, Apvieno Arābu Emirātos u.c.

Programma dod plaša spektra pamatzināšanas vairākās jomās un sniedz absolventiem dažādas iespējas nākotnes karjeras izveidei. Vai tā būtu tulka, konsultanta, uzņēmēja, vai kāda no ierēdņa profesijām LR ārlietu vai kultūras un izglītības sektoros – izvēle un iespējas ir jūsu pašu rokās!

Sintija Lejniece, Apvienotu Arābu Emirātu vēstniecības Rīgā politiskā padomniece

No 2008. līdz 2012. gadam Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju BSP arābu modulī padziļināti apguvu arābu valodu, kultūru, literatūru un vēsturi. Studiju laikā devos arī studentu apmaiņas braucienā uz Kairu Ēğiptē. Turpināju studēt maģistrantūrā Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē. Iegūtās zināšanas bakalaura un maģistra studiju programmās izmantoju darbā LR Ārlietu ministrijā un pašlaik Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecībā Rīgā. Šobrīd darbs ir tieši saistīts ar apgūto studiju laikos – gan ar arābu valodu un kultūru, gan diplomātijas iemaņām.

pilna laika klātiene - 3 gadi

2019. rudens semestrī maksas vietas - 90. Studiju maksa gadā - 2000 EUR

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas - 18: Tuvo Austrumu studijas - 10; Sinoloģija - 4; Japānas studijas - 4

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Āzijas studijās

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (japāņu, korejiešu, ķīniešu valoda, Tuvo Austrumu valodas) un Latvijas Universitātes un tās sadarbības partneru organizēto Āzijas valodu runas konkursu 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā;

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: Tuvo Austrumu studiju (arābu vai turku valoda); sinoloģijas (ķīniešu valoda vai korejiešu valoda) un Japānas studiju. Piesakoties studijām, jānorāda apakšprogramma. Konkursa rezultāti tiek noteikti apakšprogrammās;

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:

1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts);

2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā.

Studiju programmas metodiķe Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv