Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto 2015
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.12.2015
Ebru - gleznošanas tehnikas uz ūdens virsmas meistarklase
2015. gada 11. decembris
HZF
Pa Aspazijas un Raiņa pēdām (31 bilde)
2015. gada oktobris
Lejaskurzeme, Latgale un Zemgale
Zinātnieku nakts HZF (24 bildes)
2015. gada 25. septembris
Purpura vestibils un pagalms
Orientācijas dienas Moderno valodu un biznesa studiju 1.kursa studentiem (40 bildes)
2015. gada 3. un 4. septembris
Humanitāro zinātņu fakultāte - Visvalža iela 4a

Izlaidums (50 bildes)
2015. gada 29. jūnijs
Raiņa bulv. 19

Baltu viesošanās Gruzijā (16 bildes)
2015. gada 21. - 25. jūnijs
Par darba vizīti Gruzijā un foto apraksti
Skolēnu Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes uzvarētāju apbalvošana (20 bildes)
2015. gada 2. aprīlis
HZF zāle
Skolēnu Franču valodas 45. valsts olimpiādes atklāšana (18 bildes) un uzvarētāju apbalvošana (9 bildes)
2015. gada 7. marts un 14. aprīlis
HZF zāle
Foto: Mārīte Sīle, Edgars Zariņš
Ziemas izlaidums (12 bildes)
2015. gada 12. februāris
HZF zāle
Foto: Edgars Zariņš
Ēnu diena (12 bildes)
2015. gada 11. februārī
Humanitāro zinātņu fakultāte
Par Ēnu dienu HZF
Foto: Jolanta Zālīte, Mārīte Sīle

LU 73. konferences sekcija "Gramatika un saziņas situācija" (10 bildes)
2015. gada 6. februāris
Purpura vestibils
Foto: Maira Dandzberga
Sarīkojums "Treji vārti" (40 bildes)
2015. gada 6. februārī
Humanitāro zinātņu fakultātes zāle
Par notikumu
Foto: Mārīte Sīle

Seminārs "Budisms 21. gadsimtā" (8 bildes)
2015. gada 28. janvārī
Humanitāro zinātņu fakultātes zāle
Foto: Mārtiņš Viška
HZF LU FOTOARHĪVĀ