Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aicina piedalīties Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Valoda daudzveidībā"
LU LaVI
09.10.2017

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē VALODA DAUDZVEIDĪBĀ 2018. gada 22.–23. februārī.    

Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, vācu

Referāta ilgums: 20 minūtes (15 min. referātam, 5 min. diskusijai)

Zinātniskā un rīcības komiteja: Dr. habil. philol. Ilga Jansone, Dr. habil. philol. Brigita Bušmane, Dr. philol. Liene Markus-Narvila, Dr. philol. Sanda Rapa, Dr. philol. Anna Stafecka, Dr. philol. Agris Timuška, Mg. paed. Gunita Arnava, Mg. hum. Anete Daina, Mg. hum. Marita Silkāne.

Dalībnieka pieteikuma anketu un tēzes (2500–3000 rakstu zīmes) lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 20. decembrim uz e-pastu endzelinakonference@gmail.com.

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt LU Latviešu valodas institūta žurnālā “Linguistica Lettica”.

Mūsu adrese:
LU Latviešu valodas institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67227696
Mājaslapa: www.lulavi.lv

Dalībnieka pieteikuma anketa