Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Notiks Artura Ozola dienas konference "Gramatika valodas un valodniecības attīstībā"
Prof. Lidija Leikuma
15.03.2017

17. martā LU HZF notiks ikgadējā starptautiskā 53. A. Ozola dienas konference. Šogad to organizē HZF Baltu valodniecības katedra. Konference veltīta latviešu gramatiku vēsturei.

2017. gads ir jubilejas gads vairākām svarīgām latviešu  valodas pamatu atspoguļotājām: 1737. g. iznāk H. Medema "Lotavica Grammatica",  1817. g. "Grammatika Inflansko-Łotewska", 1857. g. G. Bražes "Īsa pamācīšana  latviešiem", 19. gs. 2. pusē - gramatikas latviešu skolām. 20. gadsimtu ievada  J. Endzelīna un K. Mīlenbaha "Latviešu gramatika" (1907). Tiks pieminēts arī  mūsu kolēga LU Filoloģijas fakultātes bijušais dekāns doc. Reinis Bērtulis  (1937-1994) un viņa darbība.

Konferencē savus atzinumus prezentēs14 referenti  no Rīgas, Viļņas, Klaipēdas, Sanktpēterburgas, Leipcigas un Jēnas,  pārstāvēdami četras valstis: Lietuvu, Vāciju, Krieviju, Latviju. Būs iespēja arī  uzzināt ko vairāk par latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas elektronisko versiju,  tāpat projekta rezultātiem Kuršu jomas materiālu apzināšanā turpmākiem   pētījumiem.

KONFERENCES PROGRAMMA