Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Dzejniekam Imantam Ziedonim un viņa 75.dzimšanas dienai veltīts pasākums "Ziedoņa dienas 2008" LU Mazajā aulā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
Līdz 5.aprīlim pagarināts pieteikšanās termiņš Imanta Ziedoņa konferencei
projekta asistente Liene Kalviša
02.04.2013

2013. gada 8.–9. maijā notiks starptautiska zinātniska konference, veltīta Imanta Ziedoņa 80. dzimšanas dienai "Imants Ziedonis. PIEDERĪBAS MEKLĒJUMI, BRĪVĪBAS TRENIŅŠ".

Konference tiek rīkota Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Identitātes estētika” ietvarā, to atbalsta Kultūras ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Rīgas Latviešu biedrība un Rīgas dome.

Imants Ziedonis ir viena no visievērojamākajām personībām un visspilgtākajām radošajām individualitātēm 20. gadsimta latviešu literatūrā un kultūrā. Viņa literārajai jaunradei un sabiedriskajām aktivitātēm ir bijusi izcila nozīme ne tikai latviešu literatūrvēsturiskā procesa virzībā, bet arī domāšanas kultūras un intelektuālās diskusijas par cilvēciskās esības un latviskās identitātes jautājumiem  uzturēšanā ārpus literārās telpas sabiedrībā kopumā.  Nacionālās kultūras un literāro vērtību apzināšanā, iedzīvināšanā un jaunradē zinātniskai artikulācijai ir nepārvērtējama loma, un konference „Imants Ziedonis. PIEDERĪBAS MEKLĒJUMI, BRĪVĪBAS TRENIŅŠ  ir ap Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” pulcētās Latvijas zinātnieku no dažādām augstskolām un citām zinātniski pētnieciskām institūcijām devums Imanta Ziedoņa jubilejas gada kontekstā. 

Lai pilnīgāk apjaustu Imanta Ziedoņa literārās jaunrades visumu un filozofiskās refleksijas, piedāvājam referentiem sekojošas tematisko ieviržu grupas:
  1. Imanta Ziedoņa dzejas pasaule un citas literārās formas.
  2. Imants Ziedonis un literatūrvēsturiskais process (laika un domu biedri,  literārā tradīcija un jaunrade; latviešu pamatteksti un mūsdienu rakstniecība).
  3. Imants Ziedonis tulkojumos, teātrī, mūzikā  un citās mākslās.
  4. Imants Ziedonis, sociālā realitāte un rīcības stratēģijas (tautā iešana, palīgā saucieni un aizstāvības).
  5. Cits.
     
Dalība konferencē ir bez maksas. Referāta priekšlasījuma ilgums 20 minūtes, darba valodas: latviešu un angļu. Referēšanai konferencē lūdzam pieteikties elektroniski līdz 2013. gada 5. aprīlim. Referentu reģistrācijas lapa pielikumā! Kopā ar referāta tēmas pieteikumu jāiesniedz tēzes/abstract 1000–1500 zīmju apjomā latviešu un vēlams arī angļu valodā (lūgums tēzes nenumurēt un ievērot noteikto zīmju skaitu)!
Pieteikums pēc norādītās formas nosūtāms uz divām e-pasta adresēm vienlaikus: liene.kalvisa@lu.lv un ausma.cimdina@lu.lv. Apstiprinājums par līdz norādītajam termiņam pieteikto referātu iekļaušanu konferences darba kārtībā tiks izsūtīts elektroniski līdz 2013. gada 10. aprīlim.

Reģistrācijas veidlapa