Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dekanāts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.06.2017

Dekāne prof. Ilze Rūmniece
tālr. 6703 4841, 228. telpa, e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 10.00 - 12.00
Ceturtdiena 16.00 - 18.00

Izpilddirektore  Ieva Reinberga
tālr. 6703 4840, 220. telpa, e-pasts: ieva.reinberga@lu.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 12.00 - 15.00
Otrdiena 10.00 - 13.00
Ceturtdiena 14.00 - 16.00

 

Fakultātes sekretāre  Maira Dandzberga, tālr. 6703 4841, 228. telpa, e-pasts: maira.dandzberga@lu.lv
Izpilddirektora vietniece  Jolanta Zālīte, tālr. 6703 4811, 219. telpa, e-pasts: jolanta.zalite@lu.lv

HZF ārējo sakaru koordinētāja Līva Bodniece, tālr. +371 6703 4847, 329.a telpa, e-pasts: liva.bodniece@lu.lv

Studiju metodiķi:
Studiju metodiķe  Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4825, 425. telpa, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv
Studiju metodiķe  Inna Budoviča, tālr. 6703 4804, 329. telpa, e-pasts: inna.budovica@lu.lv
Studiju metodiķe  Kristīne Danovska, tālr. 6703 3850, 212. telpa, e-pasts: kristine.danovska@lu.lv
Studiju metodiķe  Sintija Karule, tālr. 6703 3842, 329. telpa, e-pasts: sintija.karule@lu.lv
Studiju metodiķe Agnese Kirovāne, 333. telpa, e-pasts: gnese.kirovane@lu.lv
Studiju metodiķe  Māra Neikena, tālr. 6703 4847, 329.a telpa, e-pasts: mara.neikena@lu.lv

IT darbinieki:
Datortīkla administrators  Raitis Lagzdiņš, tālr. 6703 4814, 406. telpa, e-pasts: raitis.lagzdins@lu.lv
Datortehnikas inženiere  Mārīte Sīle, tālr. 6703 4829, 307. telpa, e-pasts: marite.sile@lu.lv
Datortehnikas inženieris  Edgars Zariņš, tālr. 6703 4829, 307. telpa, e-pasts: edgars.zarins@lu.lv