Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.05.2013

ESF projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas"

Starpdisciplināra pētnieku grupa (sociālantropologi, kulturologs, politologs, vides zinātnieks, valodnieki un literatūrzinātnieks) no 2010. - 2012.gadam ir pētījusi cilvēka dzīvi laukos, pateicoties Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes Eiropas Sociālā fonda projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” (Vienošanās Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087) finansējumam.EUROPODIANS, latviešu valoda un mobilās tehnoloģijas: unikāla pieredze un pirmreizīgas iespējas

2009. gada nogalē noslēdzies unikāls starptautisks projekts EUROPODIANS: LANGUAGE COURSES FOR MOBILE TECHNOLOGIES, kura īstenošanā 2007.-2009. gadā piedalījušies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras docētāji. Projektu finansējusi Eiropas Komisija, sadarbojoties 11 Eiropas universitātēm - Kastīlijas Lamančas universitātei (Spānija), Latvijas Universitātei, Olborgas universitātei (Dānija), Viļņas universitātei (Lietuva), Tartu universitātei (Igaunija), Prāgas Kārļa universitātei (Čehija), Nitras universitātei (Slovākija), Maltas universitātei (Malta), Silēzijas universitātei (Polija), Pēčas universitātei (Ungārija) un Ankaras universitātei (Turcija). Projekts orientēts uz spāņu, latviešu, lietuviešu, igauņu, čehu, slovāku, maltiešu, poļu, ungāru un turku valodas kā otrās valodas apguvi bez priekšzināšanām, izmantojot gan interneta vides, gan mobilo tehnoloģiju (iPod, Mp3, mobilos telefonus) un aplādes iespējas. Mācību materiālu sagatavošanā EUROPODIANS: LANGUAGE COURSES FOR MOBILE TECHNOLOGIES projekts ir īpašs tieši latviešu valodai (arī lietuviešu, igauņu, čehu, slovāku u.c. valodām), jo devis iespēju pirmo reizi nodrošināt valodas apguvi mobilajās tehnoloģijās, izmantojot arī interneta vidi. Tā latviešu valoda blakus citām projekta valodām ir kļuvusi „mobila", jo to iespējams mācīties jebkur, kur vien var lietot datoru, mobilo telefonu vai mūzikas atskaņotāju.
Informācija par EUROPODIANS: LANGUAGE COURSES FOR MOBILE TECHNOLOGIES, kā arī sagatavotie mācību materiāli pieejami projekta mājas lapā www.europodians.com. Projekta ideja balstās atziņā, ka internets un mobilās tehnoloģijas ir teicami palīgi valodas apguvē. Savukārt projekta mērķis ir bijis izveidot līdzīgu materiālu 11 valodās, lai students, apgūstot vienas valodas frāzes, arī citas valodas minimumā spētu ieraudzīt līdzīgas situācijas. Tādējādi, balstoties uz komunikatīvo metodi, students var iemācīties pirmo nepieciešamo leksiku un vienkāršās frāzes vairākās valodās, lai, piemēram, iepazītos, pajautātu ceļu vai pastāstītu par savām interesēm.
Turklāt EUROPODIANS piedāvātie valodu kursi paredz ne tikai gatavus materiālus pašmācībai, bet arī iespēju radoši kombinēt un papildināt jau esošo paraugu un vingrinājumu klāstu, veidot jaunas nodarbības un sadarboties ar citiem kursu dalībniekiem gan vienas, gan vairāku valodu apguvē. EUROPODIANS valodu kursos ir ietverta arī 11 valodu leksikas minimuma vārdnīca, kas atbilst vingrinājumos un dialogos lietotajam vārdu krājumam, kuru iespējams papildināt un sistematizēt atbilstoši katra valodas apguvēja interesēm.
Projekta koncepcija un valodu apguves materiāli (audio, video un teksta formā) tika izstrādāti Kastīlijas Lamančas universitātē Spānijā, tālāka adaptācija un radoša pilnīgošana atbilstoši katras valsts kultūrai, tradīcijām un valodas sistēmai jau notika pārējo universitāšu darba grupās. EUROPODIANS: LANGUAGE COURSES FOR MOBILE TECHNOLOGIES projekta koordinācija un darba gaitas apspriešana norisinājās ne tikai regulārās dalībnieku interneta diskusijās, bet arī projekta semināros Slovākijā, Ungārijā, Turcijā, Lietuvā un Spānijā.
Latvijas Universitātes darba grupā ietilpa Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras docētājas Ilze Lokmane, Līga Vogina un Andra Kalnača (LU darba grupas vadītāja). Dažādu latviešu valodas audio un teksta materiālu sagatavošanā tika pieaicināti arī citi LU kolēģi, kas palīdzējuši projekta īstenošanā - Linda Apse (LU Anglistikas nodaļa), Juris Grigorjevs (LU Latviešu un vispārīgas valodniecības katedra), Ojārs Lāms (LU Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra) un Gints Romanovskis (LU Baltu filoloģijas bakalaura programmas students). Īpaša pateicība pienākas LU Fonētikas laboratorijai (vadītājs Juris Grigorjevs) par iespēju latviešu valodas audio ierakstus veikt izcilā un mūsdienīgā kvalitātē.
Andra Kalnača


Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē

Praktiska informācija par dažādiem latviešu valodas lietojuma jautājumiem normatīvajā aspektā:

• Projekta grupas dalībnieku publikācijas
• Izplatītākās valodas nepilnības un ieteikumi to novēršanai
• Uzziņu avoti, konsultatīvās iestādes un eksperti
• Studiju iespējas latviešu literārās valodas pilnveidei
• Atbildes uz jautājumiem par valodas lietojumu